Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gamybos organizavimo inžinierius

Pavadinimas anglų kalba

Production organising engineer

Kodas

214106

Pogrupio pavadinimas

Technologijų ir gamybos inžinieriai

Pogrupio kodas

2141

Pogrupio aprašymas

Technologijų ir gamybos inžinieriai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, projektuoja, organizuoja ir prižiūri pramoninės gamybos procesų ir įrenginių diegimą, veikimą ir naudojimą. Jie rengia programas, skirtas gamybai koordinuoti ir veiksmingumui bei saugumui įvertinti.

Atliekamos užduotys:

 • pareigybių aprašų, organizacinės struktūros ir projekto informacijos tyrimas, siekiant nustatyti darbuotojų ir padalinių funkcijas ir atsakomybę, bei pasikartojančias sritis;
 • darbo apimties nustatymas ir darbo bandinių vertinimas, siekiant parengti darbo jėgos naudojimo standartus;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą;
 • gamybos techninių sąlygų rengimas ir medžiagų, įrangos, vamzdynų, medžiagų srautų, pajėgumo ir gamyklos bei sistemų išdėstymo numatymas;
 • projekto darbuotojų organizavimas ir vadovavimas jiems, medžiagų, įrenginių ir įrangos pristatymas;
 • įrengimo, keitimo, kokybės kontrolės, bandymų, patikrų ir priežiūros standartų ir politikos krypčių rengimas pagal inžinerijos principus ir saugos taisykles; įrenginių patikra, siekiant pagerinti ir palaikyti jų veiklą;
 • vadovavimas gamyklos pastatų ir įrangos priežiūrai, taip pat naujiems projektams, apžiūrų ir priežiūros grafikams keliamų reikalavimų koordinavimas;
 • vadovybės konsultavimas naujų gamybos metodų, būdų ir įrangos klausimais;
 • ryšių su medžiagas perkančiais, saugančiais ir kontroliuojančiais padaliniais palaikymas, kad būtų užtikrintas sklandus reikmenų tiekimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-15

Reikalinga kvalifikacija

​nereglamentuojama, galima įgyti giminišką inžinieriaus bakalauro kvalifikacinį laipsnį kolegijose, vykdančiose studijas pagal atitinkamos krypties technologijų inžinerijos studijų programą

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

projektuoti, organizuoti ir prižiūrėti pramoninės gamybos procesus.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • detalių gamybos technologijos procesų planavimas, projektavimas ir kūrimas;
 • gamybos proceso aprašų rengimas;
 • gamybos procesų stebėjimas bei fiksavimas atitinkamuose įmonės naudojamuose dokumentuose (gamybos grafikuose, pagamintos produkcijos išvežimo į sandėlį dokumentuose ir pan.);
 • nenutrūkstamo veiklos proceso įmonėje ar jos padalinyje organizavimas;
 • vadovavimas gamybos procesuose dalyvaujantiems darbuotojams;
 • darbų saugos užtikrinimas gamybos procese;
 • gamybos tobulinimo tendencijų bei modernizavimo galimybių paieška;
 • darbo jėgos naudojimo, patalpų išdėstymo, duomenų ir darbuotojų gamybos grafikų bei išlaidų analizė, siekiant nustatyti didžiausią darbuotojų ir įrangos veiksmingumą.
Potencialūs darbdaviaiStambios, vidutinės ir smulkios privačios ar valstybinės gamybos, lengvosios pramonės, maisto pramonės, medžio apdirbimo bei transporto įmonės bei jų padaliniai.
Darbo priemonėsBiuro įranga – kompiuteris, telefonas, faksas, internetas, duomenų apdorojimo ir biuro programos (Word, Excel, PowerPoint ir kt.), Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamą ūkio subjekto veiklos sritį, gamybos įrengimų techniniai aprašai, produkcijos brėžiniai, kalkuliatorius, kanceliarinės priemonės, gaminių kokybės laboratoriniai tyrimai, žaliavos bei įrengimų tiekėjų duomenų bazės.
Profesinės perspektyvosGali dirbti gamybos organizavimo inžinieriumi. Kolegijos absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – studijuoti magistrantūroje. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose, konferencijose, mokymuose. Gali dirbti individualiai – kurti inovatyvius produktus, teikti gamybos optimizavimo konsultacijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):atsakingumas, kritiškumas, gebėjimas nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lankstumas, gebėjimas efektyviai ir tolerantiškai bendrauti bei valdyti konfliktus.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):

Nereglamentuojamas.

 

Vaizdinė medžiaga

Nėra duomenų