Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Biochemikas

Pavadinimas anglų kalba

Biochemist

Kodas

213159

Pogrupio pavadinimas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai

Pogrupio kodas

2131

Pogrupio aprašymas

Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria gyvuosius organizmus ir jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka, taiko šias žinias sprendžiant žmogaus sveikatos ir aplinkos apsaugos problemoms spręsti. Jie dirba tokiose srityse, kaip botanika, zoologija, ekologija, jūrų biologija, genetika, imunologija, farmakologija, toksikologija, fiziologija, bakteriologija ir virusologija.

Atliekamos užduotys:

 • laboratorinių ir lauko mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant plėsti mokslines žinias apie gyvuosius organizmus, gauti naujos informacijos, patikrinti hipotezes, spręsti įvairias problemas tokiose srityse, kaip aplinkos apsauga, žemės ūkis ir sveikatos priežiūra, taip pat kurti naujus farmacijos, žemės ūkio ir aplinkos apsaugos metodus, procesus ir gaminius;
 • eksperimentų ir bandymų rengimas ir atlikimas;
 • žmogaus, gyvūnų, vabzdžių ir augalų bandinių bei duomenų rinkimas, jų kilmės, raidos, cheminės ir fizinės formos, sandaros, sudėties ir gyvybės bei dauginimosi procesų tyrimas;
 • gyvųjų organizmų tyrinėjimas naudojant įvairią specializuotąją įrangą, priemones, technologijas ir tokius metodus, kaip elektroniniai mikroskopai, telemetrija, visuotinė padėties nustatymo sistema, biotechnologijos, palydovinės nuotraukos, genų inžinerija, skaitmeninių vaizdų analizė, polimerinė grandininė reakcija ir kompiuterinis modeliavimas;
 • gyvųjų organizmų nustatymas, klasifikavimas, registravimas ir stebėsena, taip pat duomenų bazių priežiūra;
 • rengimas mokslo straipsnių ir ataskaitų, kuriuose pateikiama išsami informacija apie mokslo tiriamuosius darbus ir visus naujus tyrimų rezultatus, kurie vėliau skelbiami mokslinėms bendruomenėms mokslo žurnaluose ar konferencijose, siekiant juos nuodugniau išnagrinėti ir sukelti tolesnes diskusijas;
 • poveikio aplinkai vertinimo rengimas ir atlikimas, nustatant gamtinių ir žmogiškųjų veiksnių sukeltus pokyčius;
 • valstybinių įstaigų, organizacijų ir verslo įmonių konsultavimas tokiose srityse, kaip gamtos išsaugojimas, gamtos išteklių naudojimas, klimato kaitos ir taršos poveikis.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-04-28

Reikalinga kvalifikacija

biochemijos bakalauras, magistras, įgyjama baigus universitetines studijų programas

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

tirti gyvuosius organizmus, jų tarpusavio sąveiką, taip pat jų sąveiką su aplinka.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • mokslinių eksperimentų , bandymų, tyrimų rengimas ir atlikimas;
 • laboratorinių tyrimų duomenų, registravimas, įvertinimas, interpretavimas, pateikimas;
 • objektų cheminių ir fizikinių savybių tyrimas;
 • įvairių matavimų ir skaičiavimų atlikimas, registravimas;
 • sintezės ir analizės darbų su cheminiais junginiais atlikimas;
 • chemijos eksperimentų atlikimo technikų ir metodikų valdymas;
 • mokslinių straipsnių ir ataskaitų rengimas.
Potencialūs darbdaviaiBiochemijos, chemijos gamybinės įmonės, su biochemija ir chemija susijusios komercinės įmonės, mokslo centrai.
Darbo priemonėsLazeriniai konfokaliniai mikroskopai, atominės jėgos mikroskopai, spektrometrai, inkubatoriai – kratyklės, šaldikliai, mikrobiologiniai fermentatoriai, tėkmės citometrai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti biochemiku šalies ir užsienio biotechnologijos, farmacijos, maisto pramonės įmonių, agrochemijos, sveikatos priežiūros tarnybų biochemijos, chemijos, molekulinės ir ląstelės biologijos laboratorijose; gali kelti kvalifikaciją tęsiant studijas biochemijos, molekulinės biologijos ir biotechnologijos, biocheminės analizės bei kitose su biochemija, chemija ir molekuline biologija susijusiose magistrantūros programose, doktorantūroje, dalyvaujant konferencijose, seminaruose.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):domėjimasis chemija, biologija, matematika, mokslinių tyrimų, eksperimentų duomenų apdorojimo, analizavimo, interpretavimo, pateikimo įgūdžiai, gebėjimas planuoti ir organizuoti darbą, sklandžiai reikšti savo mintis, kritiškai ir analitiškai mąstyti, gebėjimas nustatyti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus, rasti reikiamą profesinę informaciją, priimti naujoves, kūrybingumas, kompiuterinis raštingumas, užsienio kalbų mokėjimas, savarankiškumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas biomedicinos ar fizinių mokslų srityje.


Vaizdinė medžiaga