Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Farmacijos pramonės chemikas

Pavadinimas anglų kalba

Pharmaceutical chemist

Kodas

211316

Pogrupio pavadinimas

Chemikai

Pogrupio kodas

2113

Pogrupio aprašymas

Chemikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ir tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko mokslines chemijos žinias, siekdami įgyti naujų žinių, kurdami gaminius ir kontroliuodami jų kokybę ir procesus.

Atliekamos užduotys:

 • chemijos mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, koncepcijų, priemonių, teorijų ir metodų kūrimas, rengimas ar tobulinimas;
 • eksperimentinių darbų, bandymų ir analizės atlikimas, tiriant įvairių natūralių arba sintetinių medžiagų, žaliavų ir gaminių cheminę sudėtį bei jų energetinius ir cheminius pokyčius;
 • poveikio aplinkai, kokybės kontrolės metodų ir procedūrų gamintojams ir naudotojams rengimas;
 • ėminių ir duomenų rinkimo bei analizės programų atlikimas, nustatant aplinkos teršalus ir jų kiekį;
 • dalyvavimas tarpdalykiniuose mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose bendradarbiaujant su chemijos inžinieriais, biologais, mikrobiologais, agronomais, geologais ir kitais specialistais;
 • mikroorganizmų naudojimas medžiagoms sujungti į naujus mišinius;
 • būdų medžiagoms stiprinti ar jungti arba naujoms medžiagoms kurti nustatymas;
 • natūralių medžiagų atkūrimas bei sintetinimas ir naujų dirbtinių medžiagų kūrimas;
 • mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2014-03-17

Reikalinga kvalifikacija

nereglamentuojama.

Daugiau apie profesiją

Susijusios profesijos

Profesijos aprašymas

Profesijos tikslas(-ai):

 

kurti naujas vaistines formas (vaistus) farmacijos pramonei, tirti ir analizuoti naujų ir jau esančių rinkoje vaistų savybes ir sudėtį.
Svarbiausios (ne daugiau kaip 10) profesijos veiklos sritys:
 • naujų, efektyvesnių ir turinčių mažesnį šalutinį poveikį žmogui vaistinių formų ir vaistų kūrimas (vaistų sintezė);
 • vaistų sintezės proceso optimizavimas, išlaikant kuo mažesnius vaistų gamybos kaštus;
 • cheminės analizės metodų kūrimas vaistų grynumui, toksiškumui, metabolitams, farmakologiniams tikslams nustatyti (analizinė chemija farmacijos srityje);
 • moksliniai ir taikomieji tyrimai, sintetinat pageidaujamų savybių ir poveikio vaistines formas ir vaistus, bendradarbiavimas su kitos srities specialistais.
Potencialūs darbdaviaiFarmacijos pramonės įmonės, mokslo tyrimo institutai ir mokymo įstaigos, vaistų kontrolės ir sveikatos įstaigos, cheminėmis medžiagomis ir aparatūra, laboratorine įranga prekiaujančios įmonės.
Darbo priemonėsChemijos ir biochemijos laboratorijos įranga (spektrofotometras, pipetės, homogenizatorius, filtrai, titratorius, jonometras, pH matuoklis, termometras, šaldytuvas ir pan.), speciali programinė įranga duomenų apdorojimui ir vaistų bei vaistinių formų modeliavimui, cheminiai reagentai.
Profesinės perspektyvosGali dirbti farmacijos pramonės įmonėse, chemijos laboratorijose specialistais, vaistų kontrolės institucijose – inspektoriais. Įgijęs patirties ir papildomų kompetencijų, gali siekti laboratorijos vedėjo,  projekto vadovo, analitiko, eksperto, biotechnologo pareigų. Cheminėmis medžiagomis ir aparatūra, laboratorine įranga prekiaujančiose įmonėse gali dirbti pardavimų vadybininkais, vadovais.  Galės dirbti tiriamąjį darbą Lietuvos ir užsienio įmonėse, mokslo tyrimo institutuose ir universitetuose. Gali tęsti chemijos mokslo krypčių studijas.
Profesijai reikalingos asmeninės savybės (interesai, vertybės, gebėjimai):analitinis ir kritinis mąstymas, dėmesio koncentracija, atsakingumas, nuoseklumas, greita orientacija, organizuotumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti individuliai ir komandoje, tikslo siekimas, sensomotorinė koordinacija, komunikabilumas.
Profesijai reikalingas išsilavinimas (jeigu reglamentuotas):aukštasis (universitetinis) išsilavinimas chemijos srityje.

Vaizdinė medžiaga