Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541013

Valstybinis kodas

T43101301

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Viešbučio ekonomas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektoriaus profesinis standartas, PSI01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Viešbučio ekonomas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-18

Programos moduliai

9987

Programos apimtis kreditais

35
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Viešbučio ekonomo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai užtikrinti apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkinės veiklos poreikius, koordinuoti valymo ir tvarkymo darbus, organizuoti pavaldžių darbuotojų darbą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 3 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Apgyvendinimo paslaugas teikiančios įmonės ūkio poreikių užtikrinimas, Valymo ir tvarkymo darbų koordinavimas, Darbuotojų darbo organizavimas. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: užsakyti prekes, tvarkyti dokumentus, paskirstyti darbus pavaldiems darbuotojams, dalyvauti ieškant darbuotojų, priimant ar atleidžiant juos iš darbo, sudaryti darbo grafikus. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą. Asmenys, įgiję viešbučio ekonomo kvalifikaciją, galės dirbti įvairiose apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių padaliniuose. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo vadybos studijų krypties programas.