Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Viešbučio ekonomas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Hotel steward

Valstybinis kodas

I155402

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: organizuoja ir kontroliuoja kambarinių ir kitų pagalbinių tarnybų darbą pagal apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių klasifikavimo reikalavimus, užtikrina ekonomišką materialinių išteklių naudojimą, moko pavaldžius darbuotojus ir prižiūri pavaldžių darbuotojų veiklą.