Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540712

Valstybinis kodas

M43071201

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Aplinkos apsaugos darbuotojas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

17 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

39 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Aplinkos apsaugos darbuotojas
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-08-08

Programos moduliai

9728
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Aplinkos apsaugos darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų tvarkyti atliekas, ruošti ir tiekti vandenį, tvarkyti nuotekas, vykdyti atmosferos apsaugos ir triukšmo prevencijos veiklą. Ši programa skirta pirminiam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 5 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: Atliekų surinkimas; Atliekų tvarkymas; Vandens ruošimas ir tiekimas; Nuotekų tvarkymas; Atmosferos apsauga ir triukšmo prevencija. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Vertinamos šios asmens įgytos kompetencijos: atlikti atliekų surinkimo darbus; atlikti atliekų tvarkymo darbus; atlikti vandens ruošimo ir tiekimo darbus; rinkti ir valyti nuotekas bei tvarkyti nuotekų valymo atliekas; prižiūrėti ir aptarnauti oro valymo įrenginius bei apsaugos nuo triukšmo įrangą. Asmuo, įgijęs aplinkos apsaugos darbuotojo kvalifikaciją, turi: išmanyti atliekų poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai, atliekų tvarkymo principus, antrinio atliekų naudojimo galimybes, geriamojo ir gamybinio vandens kokybės reikalavimus, nuotekų rūšis ir užterštumo normas, civilinės ir atliekų tvarkymo darbų saugos taisykles, sąvartyno veiklos tvarką, ES bendruosius reikalavimus aplinkosaugai, pagrindinių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atliekų, vandens ir nuotekų tvarkymui, atmosferos apsaugai ir triukšmo prevencijai; gebėti dirbti atliekų surinkimo technologine įranga ir priemonėmis, pildyti atliekų apskaitos dokumentus, rūšiuoti, apdoroti ir ardyti atliekas, jas perdirbti ar gaminti iš jų energiją, naudotis sąvartynų technologine įranga, ruošti vandenį, pagal vandens ruošimo technologijas, dirbti vandens apskaitos prietaisais, gebėti atlikti nuotekų surinkimo tinklų ir įrenginių priežiūros darbus, paimti nuotekų ir dujų mėginius, surinkti skystus teršalus ir naudoti jų neutralizavimo priemones, naudotis paviršinių, gamybinių ir buitinių nuotekų valymo įrenginiais, gebėti sausinti nuotekų dumblą, atlikti oro valymo įrenginių priežiūros darbus, išmatuoti triukšmo lygį.