Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Aplinkos apsaugos darbuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Environmental protection worker

Valstybinis kodas

PROFKVAL01572

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-06-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: valdo profesinę informaciją, atlieka atliekų surinkimo darbus, atlieka atliekų tvarkymo darbus, atlieka vandens ruošimo ir tiekimo darbus, renka ir valo nuotekas bei tvarko nuotekų valymo atliekas, prižiūri ir aptarnauja oro valymo įrenginius bei apsaugos nuo triukšmo įrangą.

Pasirenkamosios kompetencijos:
1. Atlikti asenizacijos paslaugas;
2. Atlikti automobilinių atliekų surinkimo paslaugas;
3. Įkurti atliekų tvarkymo įmonę ir organizuoti jos veiklą.