Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540414

Valstybinis kodas

M43041401

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

26 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

50 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17

Programos moduliai

9617

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį komponuoti grafinius elementus, projektuoti kompiuterinėmis programomis, tvarkyti nuotraukas kompiuterinėmis programomis, grafinius darbus parengti spausdinti skaitmenine spauda, gaminti reklamos elementus, techniškai projektuoti ir pagaminti pakuotę, gaminti reklamos elementus iš lipnių plėvelių, gaminti reklamos elementus iš plastiko, organizuoti smulkujį reklamos gamybos verslą. Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių ir, siekiant didinti kvalifikuoto darbuotojo galimybes įsidarbinti, programoje siūlomi 4 pasirenkamieji moduliai, kuriuos baigus galima įgyti šias kompetencijas: apdoroti vaizdo filmus; komponuoti grafikos elementus ir informaciją internetiniame puslapyje; dekoruoti reklamos elementus smėliapūte mašina; dekoruoti reklamos elementus naudojant dekolės technologiją.
Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.
Asmenys, įgiję vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės integruotis į vizualinę reklamą gaminančių įmonių veiklą, kurti vidutinį ar smulkujį verslą.
Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.