Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Visual Advertisement Producer

Valstybinis kodas

J173401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2021-01-22

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: vizualinės reklamos produktų projektavimas, gamyba, įrengimas ir garantinis aptarnavimas.
Tipinės darbo priemonės: kompiuterinė technika; specialioji projektavimo, maketavimo ir vaizdų apdorojimo programinė įranga; speciali spaudos, medžiagų apdirbimo įranga, elektriniai ir mechaniniai įrankiai, ryšio priemonės ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: biuro įrangos, kompiuterinės ir specialios programinės įrangos, spaudos technikos ir kitų technologinių įrengimų naudojimas; dirbama biure, uždaroje aktyviai ventiliuojamoje patalpoje ir lauke (gali būti dirbama aukštyje, naudojant keltuvus); privaloma dėvėti specialius darbo drabužius ir kitas apsaugos priemones; galima konfliktinių situacijų rizika ir jų sprendimas.
Papildoma informacija: įgiję vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją asmenys galės dirbti reklamos gamybos įmonėse, spaustuvėse ir jų padaliniuose.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus.
2. Planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus.
3. Parinkti ir apskaičiuoti medžiagas ir jų kiekius reklamos produktams gaminti.
4. Projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus.
5. Paruošti gaminti vizualinės reklamos objekto maketą, projektą.
6. Parengti darbo vietą, įrenginius ir medžiagas vizualinės reklamos gamybai.
7. Gaminti vizualinės reklamos produktus.
8. Montuoti vizualinės reklamos gaminius.
9. Atlikti garantinį aptarnavimą.