Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540713

Valstybinis kodas

M44071303

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 2, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

33 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

45 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-16

Programos moduliai

9470
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų montuotoją ir ortakių bei ortakių fasoninių dalių gamintoją .
Paskirtis - sudaryti galimybę įgyti kompetencijas dirbti vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų montavimo bei šių elementų gamybos srityse.
Įgiję ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikaciją absolventai galės dirbti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamybos bei montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti savo verslą.
Būsimieji ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojai ir montuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, ekonomikos ir verslumo, profesinės etikos, darbuotojų saugos ir sveikatos, civilinės saugos, medžiagų mokslo, techninės braižybos ir brėžinių skaitymo, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, specialybės užsienio kalbos.
Praktinių užsiėminų metu mokomi: atlikti šaltkalvystės darbus rankiniu ir mechanizuotu būdu, gaminti ortakius ir jų fasonines dalis, montuoti ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales, montuoti ventiliatorius, kondicionierius, oro šildymo įrangą, oro valymo įrangą, oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus.
Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba vėdinimo, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų montavimo bei šių elementų gamybos veiklos srityse.
Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos.
Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas.
Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu teorinės dalies (žinių) vertinimo testu vertinamos visos asmens įgytos privalomos kompetencijos, praktinės dalies (gebėjimų) vertinimo užduotimis vertinamos pagal veiklos vienetus sugrupuotos kompetencijos, vienu iš pateiktų trijų variantų: 1. Ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto sistemų, oro reguliavimo įtaisų ir skirstytuvų montavimas: montuoti ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales, montuoti oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus; 2. Ventiliatorių ir oro valymo įrangos montavimas: montuoti ventiliatorius, montuoti oro valymo įrangą; 3. Kondicionierių ir oro šildymo įrangos montavimas: montuoti kondicionierius, montuoti oro šildymo įrangą.
Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.
Programa skirta asmenims įgijusiems vidurinį išsilavinimą.