Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojas ir montuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Ventilation and Air Conditioning Systems Manufacturer and Installer

Valstybinis kodas

PROFKVAL01585

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamybos bei montavimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kuriant savo verslą.
Asmuo įgijęs ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis ventiliacijos ir oro kondicionavimo sistemų gaminimui ir montavimui reikalingais darbų įrankiais ir įrenginiais. Gebėti atlikti šaltkalvystės darbus rankiniu ir mechanizuotu būdu, gaminti ortakius ir jų fasonines dalis, montuoti ventiliacijos, oro kondicionavimo, pneumatinio transporto ir aspiracijos sistemų ortakius ir ortakių detales, montuoti ventiliatorius, kondicionierius, oro šildymo įrangą, oro valymo įrangą, oro reguliavimo įtaisus ir skirstytuvus. Parinkti ir paruošti darbui ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gaminimo ir montavimo darbų medžiagas, įrankius ir įrenginius.
- mokėti braižyti ortakių ir jų fasoninių dalių išklotines, skaityti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų projekcinius brėžinius, montavimo schemas, pastato planus.
- žinoti ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų montavimo darbų atlikimo reikalavimus, įvairių taikomų būdų skirtumus ir pritaikymą, darbo saugos ir sveikatos reikalavimus.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą lietuvių ir užsienio kalbomis, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo mokymo programą.
Ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemų gamintojo ir montuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.