Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Floristo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540214

Valstybinis kodas

M43021401

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailieji amatai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Floristas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Įgytas pagrindinis išsilavinimas ir ne mažiau nei 14 metų.

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 2,5, Metais
Grupinio mokymosi, 2,70000004768372, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

16 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

44 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Floristas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-02-20

Programos moduliai

9390
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė floristo profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą floristą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką, organizuoti floristo darbą, teikti floristo paslaugas klientams. Programa parengta, atsižvelgiant į darbo rinkos pokyčius ir programos rengimo darbo grupės atliktus tyrimo rezultatus. Floristo profesijos tikslas – komponuoti augalus, teikti floristines paslaugas.
Būsimieji floristai teoriniuose užsiėmimuose mokomi profesijos technologinių žinių, ekonomikos ir verslumo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos.
Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Floristo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos, pirmenybę teikiant šioms kompetencijoms: augalų pažinimo bei paruošimo komponuoti, augalų komponavimo technologijų, proginių bei šventinių kompozicijų kūrimo, interjero ir aplinkos floristinių kompozicijų kūrimo.