Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailė (anglų k. - Fine Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

SU_Daile_pBA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės bakalaurai studijuoja specialybės užsienio kalbą, kultūros istoriją, informacijos valdymą, audiovizualinį meną, ergonomiką, specialybės kalbos kultūrą, filosofijos pagrindus, modulius, atitinkančius pasirinktą šaką: meno istoriją, piešimą, tapybą, grafiką, poligrafiją, tipografiką, spaustuvės darbo organizavimą ir kt. Iš viso studijuojama po 26-27 modulius.
Praktinių studijų forma priklauso nuo pasirinktos šakos. Dizaino šakos studentai atlieka gamtos formų ir paveldo, technologinę ir projektavimo praktikas (240 val.), grafikos - du plenerus ir poligrafinę praktiką spaustuvėje (280 val.), tapybos - tris vasaras vyksta į plenerus (360 val.), poligrafijos - atlieka 3 poligrafines praktikas spaustuvėse (360 val.) Visų šakų programose numatyta priešdiplominė praktika (160 val.).
Dailės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.