Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūra (anglų k. - Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX051

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450731

Finansinės grupės kodas

1.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji architektūros bakalaurai studijuoja, kaip parengti pastatų, jų grupių, urbanistinių kompleksų architektūrinės dalies projektus, sudaryti teritorijų tvarkymo planus, taip pat statybines konstrukcijas, statybos technologijas ir kitus dalykus.
Praktikos metu įgyjami praktiniai įgūdžiai dirbti su įvairiais geodeziniais prietaisais, matavimo įranga, atliekant sklypų ir juose esančių objektų detaliuosius planus, tobulinami piešimo įgūdžiai, erdvės suvokimas gamtoje.
Architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti architektūros bakalauro kvalifikacinį laipsnį.