Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Treniravimo sistemos (anglų k. - Sports Coaching)

Studijų krypties grupė

Sportas

Studijų kryptis

Pasiekimų sportas

Studijų krypties šaka

Treniravimo sistemos

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Sportas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sporto bakalauras
Treneris

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-2 2017 - LSU BA Treniravimo sistemos.pdf

Valstybinis kodas

6121RX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451014

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji treneriai studijuoja sporto biochemiją ir mitybą, fiziologiją, sporto ir fizinio ugdymo teoriją, sporto ir pratimų fiziologiją, sportininkų rengimo technologijas ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: pažintinė ir trijų etapų mokomoji praktika. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami organizacijos pažinimo, sportininkų rengimo, sportininkų parengtumo nustatymo ir įvertinimo, treniravimo įgūdžių lavinimo gebėjimai. Praktinių studijų trukmė - 640 val.
Treniravimo sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.