Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Sporto bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Sports

Valstybinis kodas

KVALLAIP00098

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-09

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų