Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji ekologija (anglų k. - Applied Ecology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Ekologija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Aplinkosaugos technologijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_Taikomoji ekologija_BA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121DX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450712

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ekologai studijuoja aplinkos chemiją ir toksikologiją, oro, dirvožemio, vandens kokybę ir vertinimą, , dirvotyrą, augalų biologiją, dendrologiją, mikrobiologiją, atskirų rūšių biologiją ir zoologiją, bendrąją ir specialiąją ekologiją, kraštovaizdžio ekologiją ir kraštotvarką, biologinės įvairovės apsaugą, darnaus vystymosi pagrindus, poveikio aplinkai vertinimą ir stebėseną, aplinkos ekonomiką, vadybą ir teisę ir kt. dalykus.
Studentai atlieka augalų biologijos ir dendrologijos, stuburinių ir bestuburių gyvūnų, ekologijos ir aplinkotyros mokomąsias bei profesinės veiklos praktiką.
Ekologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.