Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Higieninė ir dekoratyvinė kosmetologija (anglų k. - Hygienic and Decorative Cosmetology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551012

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos studijų programa skirta parengti specialistą, gebantį teikti kosmetologines paslaugas ir kontroliuoti jų kokybę, organizuoti ilgalaikes kosmetologines paslaugas, užsiimti kosmetologinių medžiagų, įrangos bei priemonių reklama ir vadyba, švietėjiška veikla, organizuoti kosmetologinių įmonių veiklą.
Studijų rezultatai:
Demonstruoti gebėjimą bendrauti žodžiu ir raštu. Pasirinkti mokymosi strategijas ir metodus. Demonstruoti informacinių technologijų komunikacines galimybes. Nagrinėti ląstelėse vykstančių procesų įtaką žmogaus organizmo veiklai. Įvertinti kliento odos ir/ar odos darinių būklę. Nustatyti kliento grožio paslaugų poreikį. Sudaryti veido, kūno, nagų priežiūros ar dekoratyvinės kosmetikos paslaugų planą. Parinkti kosmetikos gaminius, medžiagas, priemones ir aparatus veido, kūno, nagų priežiūros ar dekoratyvinės kosmetikos procedūroms atlikti. Nagrinėti fizinių, cheminių, mechaninių ir fizikinių veiksnių, naudojamų grožio terapijoje, poveikį. Atlikti veido priežiūros procedūras. Atlikti kūno priežiūros procedūras. Atlikti rankų ir/ar kojų odos bei nagų priežiūros procedūras. Atlikti dekoratyvinės kosmetikos procedūras. Atlikti estetinės medicinos procedūras kompetencijos ribose. Atlikti reabilitacinės kosmetologijos procedūras kompetencijos ribose. Planuoti SPA procedūras vadovaujantis holizmo nuostatomis. Atlikti SPA procedūras. Konsultuoti grožio paslaugų klausimais. Taikyti grožio paslaugų kokybės reikalavimus visuose grožio paslaugų atlikimo etapuose. Demonstruoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo gebėjimus. Planuoti, vykdyti ir skleisti grožio terapijos tyrimų rezultatus. Planuoti ir organizuoti grožio paslaugų verslą. Reklamuoti grožio paslaugas ir kosmetikos gaminius.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita/Įtraukianti paskaita; Probleminis mokymas; Diskusijos/Debatai; Minčių lietus; Klausimai, atsakymai; Loginis įrodymas; Minčių (sąvokų) žemėlapis; Informacijos paieška; Literatūros analizė; Dokumentų analizė; Atvejo analizė (atvejo studijos); Demonstravimas; Stebėjimas; Praktinių įgūdžių demonstravimas; Situacijų modeliavimas; Problemų sprendimas; Darbas poromis; Darbas grupėse; Pristatymo pagal temą rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Specialybės kalba; Informacinės technologijos ir statistika; Užsienio kalba; Filosofija; Teisės pagrindai; Taikomųjų tyrimų metodologija; Anatomija ir fiziologija; Citologija ir genetika; Mikrobiologija; Visuomenės sveikata; Kosmetinė chemija ir medžiagotyra; Profesinė etika; Patologija; Odos ligos; Klinikinė biochemija; Masažas; Bendroji ir klinikinė kosmetologija; Veido priežiūros procedūros; Kosmetiniai veido masažai; Dietetika; Kūno priežiūros procedūros; Pedikiūras; Dekoratyvinės kosmetikos procedūros; Manikiūras; Psichologija; Farmakologija; Pirmoji medicinos pagalba ir medicininės procedūros; Estetinės medicinos pagrindai; Fitoaromaterapija ir SPA terapijos pagrindai; Verslo pagrindai; Klientų aptarnavimo praktika; Kosmetikos produktų konsultanto praktika; Baigiamoji praktika; Profesinio bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Taisyklingo sportavimo principai; Konfliktų ir streso valdymas; Įvaizdžio teorija; Mityba ir fizinis aktyvumas; Psichikos sveikatos sutrikimai; Tarpkultūrinė komunikacija; Fizinė saviugda.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų metu studentai įgyja įvairių kosmetologinių paslaugų teikimo, bendravimo, bendradarbiavimo, rinkodaros ir verslumo įgūdžių. Didžioji dalis profesinės veiklos praktikų organizuojama Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto Grožio terapijos katedroje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti kosmetologinių paslaugų įmonėse, visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros institucijose, meninės krypties įstaigose, reklamos ir prekybos srityse, savarankiškai dirbti smulkiose ir vidutinio verslo įmonėse, kurių verslo sritis – kosmetologinių paslaugų teikimas.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs papildomąsias studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-22