Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Technologas

Pavadinimas anglų kalba

Technologist

Valstybinis kodas

PROFKVAL00474

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-10

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų