Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biologija ir genetika (anglų k. - Biology and Genetics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Biologija_B_ 2016.pdf

Valstybinis kodas

6121DX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450511

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji biologai studijuoja augalų ir gyvūnų biologiją, ląstelės biologiją, mikrobiologiją, genetiką, populiacijų genetiką, neurobiologiją, neorganinę ir organinę chemiją, biochemiją, biofiziką ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: laboratorijoje ir lauke (gamtoje). Praktinių studijų trukmė – 10,5 kreditų. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami gyvūnų ir augalų klasifikavimo ir stebėjimo, tyrimo medžiagos rinkimo, tyrimo metodų įsisavinimo ir jų savarankiško planavimo ir kt. gebėjimai.
Biologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.