Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Genetika (anglų k. - Genetics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Genetika

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Genetics_BA_2013.pdf

Valstybinis kodas

6121DX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų pagrindų dalyje studijuojami biologijos, chemijos, matematikos ir fizikos dalykai, suteikiantys žinias, būtinas organizme ir ląstelėse vykstančių procesų supratimui, mokslinių tyrimų planavimui ir vykdymui. Pagrindiniai šios dalies dalykai yra biochemija, citologija, bioinformatika, mikrobiologija, biometrija. Specialiojoje programos dalyje studijuojami genetikos dalykai, tokie kaip genetika, genetinė analizė, mutagenezė, epigenetika, populiacijų ir ekologinė genetika. Šios studijų dalies tikslas - suteikti genetikos mokslo krypties bazines žinias, užtikrinančias, kad absolventas bus įsisavinęs pagrindines genetikos koncepcijas, gebės išsiaiškinti su genetika susijusius biologinius reiškinius, gebės taikyti genetikos žinias praktinėje bei profesinėje veikloje, mokės veikti ne vien su genetika susijusiose srityse. Studijų metu vyksta mokomoji biologijos lauko praktika (3 savaičių trukmės) ir 14 savaičių trukmės profesinė praktika, atliekama valstybės ir privačių institucijų mokslinėse laboratorijose.