Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Biochemija (anglų k. - Biochemistry)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biochemija

Studijų krypties šaka

Biochemija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biochemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450512

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai: "Analizinė chemija", "Bendroji chemija" "Fizikinė chemija", "Organinė chemija", "Bendroji biologija", "Biochemija", "Genetika", "Biotechnologija".

Numatyta profesinė praktika, kurios trukmė - 4 mėnesiai.