Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos integracija ir ekonominė politika (anglų k. - European integration and economic policy)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Ekonominė politika_MA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6211JX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimi taikomosios makroekonomikos specialistai studijuoja 10 privalomųjų dalykų ("Mikroekonominė analizė", "Makroekonominė analizė", "Ekonomikos globalizavimas", "Investicinių projektų analizė", "Finansų rinkos", "ES konkurencijos ir pramonės politika", "Ekonominės konjunktūros tyrimai" ir kt.) ir 4 iš 9 pasirenkamųjų dalykų ("Tarptautinė prekybos politika", "Valstybinių įstaigų administravimas", "ES darbo ir socialinė politika", "Strateginis valdymas", "Makroekonominių procesų prognozavimas" ir kt.).
Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju darbu. Šis darbas yra antrame ir trečiame semestruose vykdomų mokslo tiriamųjų darbų tąsa.
Praktika nenumatyta.