Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir valstybės sienos apsauga (anglų k. - Law and State Border Guard)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Teisė ir valstybės sienos apsaugos teisės krypties studijų programos tikslas (paskirtis) - rengti kvalifikuotus teisės bakalaurus, kurie vykdydami VSAT pareigūnų funkcijas sugebėtų įgyvendinti ES ir Šengeno teisinės bazės normas bei jas atitinkančius veiklos metodus, remtųsi naujausiomis mokslinėmis, teisinėmis žiniomis, užsienio valstybių bei mūsų šalies sukaupta istorine ir pozityviąja profesine patirtimi, pajėgtų suvokti ir taikyti mokslo naujoves profesinėje veikloje, tobulinant VSAT struktūrinių padalinių valdymą ir organizuojant pasieniečių darbą.
Stojantysis turi turėti vidurinį išsilavinimą ir vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Būtinas Vidaus reikalų ministro siuntimas studijuoti Valstybės sienos apsaugos programą.
Įsisavinantieji Teisės ir valstybės sienos apsaugos programą studijuoja bendro lavinimo (Psichologija, Informatika), studijų pagrindų (Teisės teorija, Konstitucinė teisė, Administracinė teisė, Baudžiamoji teisė) ir specialiosios (Sienos apsaugos teisinis reguliavimas, Dokumentų patikra, Operatyvinė veikla, Kovinė savigyna) dalies dalykus.
Būsimieji valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai studijų proceso metu turėtų: įgyti teisės bakalaurui būtinų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, reikalingų VSAT pareigūnų profesiniams gebėjimams užtikrinti praktinėje veikloje; sugebėti orientuotis Lietuvos ir ES teisinėje sistemoje, suvokti pagrindinius tarptautinės teisės principus; gebėti rengti tarnybos, įstaigos, organizacijos teisės aktus, kitus juridinius dokumentus; išmanyti valstybės sienos apsaugos būdus ir metodus; kontroliuoti pasienio teisinio režimo laikymąsi, organizuoti pasienio kontrolės punktų sargybas; gebėti panaudoti specialiąsias priemones, šaunamąjį ginklą ir kovinius veiksmus įstatymo numatyta tvarka; gebėti vadovauti tarnybos, įstaigos, organizacijos juridiniam skyriui ar visai organizacijai.
Praktika vyksta trim etapais: 1, 2 ir 3 kursuose mokomosios praktikos metu (trukmė 10 savaičių) studentai lavina profesinius įgūdžius.
Studijų programa baigiama baigiamuoju - bakalauro diplominiu darbu ir baigiamuoju egzaminu. Baigusiajam suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.
Šią studijų programą taip pat galima studijuoti kaip pagrindinę kryptį (šaką) dvigubo laipsnio studijose. Pasirinkus programą kaip pagrindinę kryptį (šaką), greta jos galima studijuoti visuomenės saugumo krypties studijų programos gretutinių studijų variantą. Baigus dvigubo laipsnio studijas suteikiamas dvigubas - pagrindinės ir pasirinktos gretutinės krypties (šakos) bakalauro laipsnis. Dvigubo laipsnio studijos sudaro sąlygas įgyti platesnį išsilavinimą ir sėkmingiau konkuruoti darbo rinkoje. Derinti pagrindines ir gretutines studijas pareiškus tokį pageidavimą galima jau pirmame kurse.
Baigusieji Teisės krypties Teisės ir Valstybės sienos apsaugos programos studijas turės galimybę, vadovaujantis priėmimo į pasirinktą studijų programą taisyklėmis, studijuoti aukštesnės pakopos studijų programą.
Kita informacija:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/viesojo_saugumo/apie_fakulteta/