Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Teisės bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Law

Valstybinis kodas

KVALLAIP00106

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-02-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Teisės bakalauro kvalifikacija reikalinga norint dirbti teisininko darbą. Asmuo, įgijęs teisininko kvalifikaciją, turi: - gebėti identifikuoti ir vertinti žmonių elgesį reguliuojančias teisės normas, teisės normų požiūriu analizuoti ir vertinti žmogaus bei socialinių institucijų elgesį ir veiklą, integruoti įvairias teisines idėjas bei argumentuoti sprendimus dėl teisinių konfliktų sureguliavimo, rengti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų projektus, atlikti teisės taikymo procedūras ir rengti teisės taikymo aktus, naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis, analizuoti įvairius tekstus ir mokėti įvertinti jų teisinį pobūdį; - žinoti Lietuvos, Europos Sąjungos ir pasaulio pagrindinius norminius teisės aktus, jų validumą įvairiose šalyse, šiuolaikinę ir klasikinę teisę, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos ir ES Konstituciją, teisinės informacijos duomenų bazes; - mokėti nuosekliai ir kritiškai mąstyti, tiksliai identifikuoti teisinio reguliavimo problemas, atsakingai, savarankiškai ir greitai organizuoti savo darbą, būti mandagiu, taktišku, išlaikančiu savitvardą. Teisės bakalauro kvalifikaciją galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal teisės studijų programą. Norintiems siekti teisės bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti teisininku nėra pripažįstami. Įgiję teisės bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti teisėsaugos institucijose, advokatūros, notarų, antstolių įstaigose, valstybinių institucijų ir privačių bendrovių teisinėse tarnybose.