Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6608

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji buhalteriai studijuoja užsienio kalbą, informacines technologijas, matematiką, teisę, ekonomiką, kalbos kultūrą, finansinę ir valdymo apskaitą, apskaitos taikomąsias programas, finansus, mokesčius, auditą, įmonių veiklos analizę, vadybą, rinkodarą, ūkio statistiką, filosofiją, logiką, viešojo sektoriaus finansus, apskaitą pagal VSAFAS ir kt.
Praktinės studijos vyksta keturiais etapais: mokomoji kompleksinė apskaitos praktika, verslo organizavimo praktika (verslo plano rengimas), technologinė ir baigiamoji praktikos verslo įmonėje. Praktinių studijų trukmė - 21 savaitė. Jų metu įtvirtinamos teorinėse paskaitose įgytos žinios, tobulinami praktiniai studentų gebėjimai rengiant ir apdorojant apskaitos dokumentus, registruojant juos apskaitos registruose, tobulinami bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.
Buhalterinės apskaitos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti buhalteriais.