Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Buhalteris, LTKS VI

Pavadinimas anglų kalba

Accountant

Valstybinis kodas

K169601

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-09-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: ūkio subjektų apskaitos informacinės sistemos formavimas, buhalterinės apskaitos tvarkymas ir kontrolė, finansinių ataskaitų parengimas ir analizė. Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, faksas ir kita biuro įranga, klientų informacijos duomenų apdorojimo ir apskaitos programos, metodinė, teisinė medžiaga ir kt. Tipinės darbo sąlygos: darbas patalpoje, dirbama individualiai ir (arba) komandoje, nuotolinis darbas. Papildoma informacija: asmuo, įgijęs šią kvalifikaciją, galės dirbti ūkio subjekto buhalterinės apskaitos padaliniuose, apskaitos paslaugas teikiančiose įmonėse, teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.