Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6612

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji buhalteriai studijuoja apskaitos pagrindus, finansinę apskaitą, valdymo apskaitą, verslo ekonomiką, finansus, mokesčius, kompiuterizuotą apskaitą, projektų vadybą, informacines technologijas, sociologiją, verslo etiką, matematiką, ekonomikos teoriją, statistiką, marketingą, teisės pagrindus, finansus, mokesčių sistemą ir bankus.
Praktinės studijos vyksta septyniais etapais: apskaitos pagrindų, finansinės apskaitos, kompiuterizuotos apskaitos, įmonės finansinės analizės, verslo plano rengimo, mokesčių specializacijos, praktika įmonėje. Praktinių studijų trukmė – 23 savaitės. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų sudarymo, įmonės veiklos kontrolės organizavimo ir kiti gebėjimai.