Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Psichologija (anglų k. - Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

VMU_Psychology (BA).pdf

Valstybinis kodas

6121JX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450313

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programos akreditavimo vertinimo išvados

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotus psichologus, gebančius moksliškai bei etiškai taikyti psichologines žinias įvairiose srityse.
Studijų rezultatai:
1. Atpažinti bazines psichologijos sritis bei pagrindines psichologo veiklos kryptis.
2. Paaiškinti bazinius individų, grupių, organizacijų bei visuomenės elgsenos psichologinius dėsningumus.
3. Pritaikyti psichologinės diagnostikos metodus bei kitas psichologinio tyrimo priemones.
4. Įvertinti asmens problemos pobūdį, jo potencialą ir stipriąsias savybes, numatyti pagalbos priemones
5. Pristatyti visuomenei psichologo profesiją, veiklą ir jos rezultatus.
6. Dirbti komandoje lygiavertiškumo principu, bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis ir klientais.
7. Atlikti empirinius psichologinius tyrimus, panaudoti tyrimų įrodymais pagrįstas žinias praktikoje.
8. Kurti mokymo programas, organizuoti mokymus, susijusius su asmens psichologiniu funkcionavimu.
9. Mokyti individualiai ir grupėse psichikos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo būdų.
10. Priimti atsakomybę dirbti laikantis psichologo darbo etikos principų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos, pagrįstos moksliniais tyrimais mokymo ir mokymosi veiklos: seminarai, savarankiškas studento darbas, paskaitos, individualus ir grupinis konsultavimas, darbas grupėse, bendravimas realiu laiku elektroninėmis priemonėmis; literatūros analizė, diskusijos, minčių lietus, atvejo analizė, situacijų simuliacija, vaidmenų žaidimai, refleksijos, projekto parengimas ir pristatymas ir pan.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai raštu, praktika, atvejo analizė, nuolatinis vertinimas taikant kaupiamojo balo sistemą, projekto rengimas ir pristatymas, ir kt.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti papildomus tos pačios krypties ar kitos krypties dalykus (iki12 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dauguma studentų ir absolventų dėstytojus vertina kaip labai kompetentingus ir kvalifikuotus savo srityje specialistus, kurie palaiko lygiaverčius ir bendradarbiaujančius santykius su studentais.