Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Leidyba ir reklama (anglų k. - Publishing and Advertising)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Leidyba

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-07-01

Akreditavimo įsakymas

SV6-42

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Leidyba_ir_reklama_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121JX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450320

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Nemaža dalį programos sudaro ekonominės disciplinos: mikro ir makro ekonomika, įmonės finansai, vadybos teorija ir kitos.
Iš leidybos disciplinų programoje yra ,,Redakcinio darbo", ,,Leidinių platinimo", ,,Leidinio ir reklamos dizaino", ,,Literatūros teorijos įvadas", ,,Visuotinė literatūra" ir kitos, Informacinės ir komunikacinės technologijos", ,,Poligrafija", ,,Leidinių platinimas" ir kitos.
Studijų metų studentai atlieka dvi praktikas: ,,Leidinių platinimas" (VI semestras, 4 kr., 160 val.) ir ,,Leidybos vadyba" (VIII semestras, 8 kr., 320 val.).