Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

ISM_Ekonomika_Vilnius_BA 2012.pdf
ISM_Ekonomika_Kaunas BA_2012.pdf

Valstybinis kodas

6121JX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji ekonomikos bakalaurai studijuoja verslo anglų kalbą, informatiką, logiką, tarptautinius santykius, ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindus, mikroekonomiką ir makroekonomiką, globaliąją ekonomiką, valdymo apskaitą, valstybės finansus, verslo teisę, investicijų valdymą, tarptautinę prekybą, tarptautinius finansus ir kt.
Praktinės studijos vyksta įmonėje. Praktinių studijų trukmė – 400 val.. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami ekonominės veiklos gebėjimai.
Ekonomikos studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti ekonomistais.