Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (anglų k. - Diplomacy and International Relations)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211JX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji politikos mokslų magistrai studijuoja diplomatinę anglų kalbą, šiuolaikinę tarptautinę sistemą, tarptautinių santykių teorijas, tarptautinį saugumą ir užsienio politikos strategiją ir kt. ir pasirenkamuosius dalykus: diplomatijos istoriją, tarptautines organizacijas, etninius konfliktus ir tarptautinius santykius, Europos Sąjungos teisę, tarpkultūrines komunikacijas, globalinę ekonomiką ir Europos integraciją, pasaulį ir Lietuvą XX amžiuje ir kitus dalykus. Praktinės studijos nenumatytos.