Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūra (anglų k. - Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Architektas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji architektai (architektūros bakalaurai) studijuoja architektūros kompozicijos ir projektavimo dalykus, pastatų konstrukcijas, inžinerinę įrangą, teritorijų planavimą ir urbanistinės erdvės modeliavimą, su architektūrine veikla susijusią ekonomiką ir teisę. Iš viso studijuojami 51 dalykai. Studijų metu atliekamos šios praktikos: architektūrinio apmatavimo, piešimo ir tapybos, urbanistinės analizės, gamybinio projektavimo.
Stojantysis privalo turėti vidurinį išsilavinimą, mokėti piešti, žinoti pagrindinius formų komponavimo principus, turėti dailės ir architektūros istorijos žinių. Stojant į pirmosios pakopos studijų Architektūros programą, reikia laikyti šių dalykų stojamuosius egzaminus.