Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir ikiteisminis procesas (anglų k. - Law and Pretrial Process)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Teisės ir ikiteisminio proceso programoje, atsižvelgiant į teisės krypties reikalavimus , numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško ikiteisminio tyrimo specialisto parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti visų pagrindinių teisės institutų turinį, jų reguliuojamos visuomeninių santykių sritis ir šiose srityse kylančių konfliktų teisinius sprendimus, teisinės atsakomybės ypatumus, teisės normų realizavimo būdus, požymius ir stadijas. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią teisės krypties Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programą suteikiamas teisės bakalauro laipsnis.
Kita informacija:
http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/viesojo_saugumo/