Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540211

Valstybinis kodas

P42021102

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektoriaus profesinis standartas, PSJ01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-27

Programos moduliai

31102

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam vizualinės reklamos gamintojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai projektuoti ir gaminti vizualinės reklamos produktus, juos montuoti (demontuoti) bei atlikti jų garantinį aptarnavimą. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmuo, siekiantis įgyti vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, turi įgyti visas privalomųjų modulių ir vieno pasirenkamojo modulio kompetencijas. Vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal vizualinės reklamos gamintojo profesinio mokymo programą.