Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir penitencinė veikla (anglų k. - Law and penitentiary activities)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji teisininkai studijuoja filosofiją, užsienio kalbą, specialybės kalbą, psichologiją, ekonomikos teoriją, politologiją, teisės teoriją, Lietuvos teisėsaugos institucijas, Lietuvos teisės istoriją, teisės informatiką, baudžiamąją teisę, baudžiamojo proceso teisę, penitencinę teisę, penitencinės veiklos pagrindus pataisos įstaigose, pataisos įstaigų vadybą, krizinių būklių ir nuteistųjų pažeidimų ir nusikaltimų prevenciją.
Praktinės studijos vyksta uždarose pataisos įstaigose. Praktinių studijų trukmė - 12 savaičių. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami teisinių dokumentų rengimo, bendravimo su nusikaltusiais žmonėmis ir kiti gebėjimai.