Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fasadų šiltintojo meistro modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540732

Valstybinis kodas

T54073202

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Fasadų šiltintojas meistras, LTKS V

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

LTKS IV lygio fasadų šiltintojo kvalifikacija ir 3 metų darbo, atitinkančio ne žemesnę kaip LTKS IV lygio fasadų šiltintojo kvalifikaciją, patirtis

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Statybos sektoriaus profesinis standartas, PSF01

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Fasadų šiltintojas meistras, LTKS V
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-08

Programos moduliai

30879

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Fasadų šiltintojas meistras savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, statybos normomis ir taisyklėmis, kitais fasadų šiltinimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Fasadų šiltintojas meistras atlieka darbus, reikalaujančius ypač didelio meistriškumo, priima sprendimus netipinėse, projekte nedetalizuotose situacijose, tobulina darbo metodus, technologijas, organizuoja jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos nedidelės grupės (brigados) darbuotojų darbą, savarankiškai pasirenka uždavinių sprendimo būdus ir priemones, moko žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, vertina jų kompetencijas.