Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Fasadų šiltintojas meistras, LTKS V

Pavadinimas anglų kalba

Fasade insulation foreman

Valstybinis kodas

F141506

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

V

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

5

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pastatų fasadų šiltinimas.
Tipinės darbo priemonės: asmeninės apsaugos priemonės, pastoliai, kopėčios, aptvėrimai ir kita paaukštinimo įranga, skiedinio, klijų paruošimo, tepimo įrankiai, skiedinių maišymo įrankiai, gręžimo, kalimo ir kiti pastatų šiltinimo operacijoms atlikti reikalingi įrankiai, matavimo, tikrinimo prietaisai ir priemonės, inventorius, klijai, smeigės, dažymo voleliai, dažai, skardos, kirpimo, lankstymo, tvirtinimo įrankiai ir kt.
Tipinės darbo sąlygos: dirbama lauke, įvairiomis oro sąlygomis, tenka dirbti su kėlimo mechanizmais, aukštyje. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Papildoma informacija: fasadų šiltintojas meistras savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, statybos normomis ir taisyklėmis, kitais fasadų šiltinimo darbus reglamentuojančiais dokumentais, tvarios statybos principais. Fasadų šiltintojas meistras atlieka darbus, reikalaujančius ypač didelio meistriškumo, priima sprendimus netipinėse, projekte nedetalizuotose situacijose, tobulina darbo metodus, technologijas, organizuoja jam pavaldžių, žemesnės kvalifikacijos nedidelės grupės (brigados) darbuotojų darbą, savarankiškai pasirenka uždavinių sprendimo būdus ir priemones, moko žemesnės kvalifikacijos darbuotojus, vertina jų kompetencijas. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse.