Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540915

Valstybinis kodas

T43091501

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Masažuotojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Masažuotojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16

Programos moduliai

30499

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam masažuotojui parengti. Masažuotojas turi žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos pagrindus, medicinos statistikos, sveikatos draudimo ir sveikatos teisės pagrindus, naudojimosi informacinėmis ir ryšio technologijomis būdus, kenksmingus masažuotojo veiklos veiksnius. Programoje numatyti 4 privalomieji moduliai: Kliento fizinės ir emocinės būklės vertinimas, klasikinio ir segmentinio masažo atlikimas, gydomojo masažo atlikimas, sportinio masažo atlikimas.
Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą ir priemones, sudaryti masažo procedūros veiksmų planą, įvertinti indikacijas ir kontraindikacijas ir atlikti parinktą masažo procedūrą atsižvelgiant į kliento sveikatos būklę.