Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Masažuotojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Masseur

Valstybinis kodas

PROFKVAL00280

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Masažuotojo profesinė kvalifikacija reikalinga norint dirbti masažuotojo darbą. Asmuo, įgijęs masažuotojo kvalifikaciją, turi: · gebėti įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, sudaryti masažuotojo veiksmų planą, vadovautis higienos ir ergonomikos principais, atlikti klasikinio, segmentinio, taškinio, higieninio ir kosmetinio bei sportinio masažo procedūras, stebėti/sekti asmens būklę masažo procedūrų metu, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti, įvertinti asmens būklę prieš ir po masažo procedūros, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, patarti fizinės sveikatos tausojimo klausimais, tobulinti profesinę kvalifikaciją, skleisti profesinę masažuotojo patirtį, bendrauti ir bendradarbiauti su asmens sveikatos priežiūros bei kitų įstaigų nariais. · žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, dažniausiai pasitaikančių ligų patogenezę, simptomus, galimas komplikacijas, masažo metodus ir metodikas, indikacijas ir kontraindikacijas, masažuotojo veiklą reglamentuojančius dokumentus, darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, medicininės reabilitacijos metodus, reabilitacijos specialistų komandos darbo organizavimo ir darbo pasiskirstymo principus, asmens ir aplinkos higienos reikalavimus, sveikatos rizikos veiksnius, pagrindines vaistų grupes ir jų poveikį organizmui, ergonomikos principus ir pritaikymo galimybes, civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pagrindus. · mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai ir komandoje, tolerantiškai bendrauti su kolegomis, klientais/pacientais bei jų artimaisiais, kritiškai mąstyti, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Masažuotojo kvalifikaciją galima įgyti kolegijose, turinčiose licenciją, vykdyti Masažuotojo profesinio mokymo programą. Norintiems siekti masažuotojo kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Įgiję masažuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti savarankiškai bei asmens sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės rūpybos institucijose, atliekančiose įvairaus amžiaus asmenų, neįgaliųjų, šeimų, bendruomenės sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, sporto ir sveikatingumo centruose bei klubuose.