Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520732

Valstybinis kodas

T21073206

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-29

Programos moduliai

30417

Programos apimtis kreditais

25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Tinkuotojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam tinkuotojo padėjėjui parengti, kuris gebėtų, prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, tinkuoti statinio vidaus patalpas ir išorės konstrukcijas.