Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Tinkuotojo padėjėjas, LTKS II

Pavadinimas anglų kalba

Plasterer assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01863

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: statinių išorės ir vidaus konstrukcijų tinkavimas.
Veiklos uždaviniai: 1) sandėliuoti tinkavimo medžiagas, gaminius ir įrangą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 2) paruošti ir sutvarkyti tinkuotojo darbo vietą pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 3) paruošti skiedinius, paviršius tinkavimo darbams pagal aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo nurodymus; 4) padėti aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui tinkuoti statinių konstrukcijas
Darbo sąlygos: dirbama pastatų patalpose ir lauke su aplinkai ir žmogui agresyviomis medžiagomis, tenka dirbti dideliame aukštyje; darbo aplinka gali būti dulkėta, purvina, priklausoma nuo oro sąlygų. Dėl darbų specifikos darbuotojas aprūpinamas specialia apranga.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti asmens medicininę knygelę arba privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą.
Darbo priemonės: asmens apsaugos priemonės, tinko skiedinio paruošimo įranga ir inventorius, paviršiaus valymo, lyginimo, drėkinimo, gruntavimo ir kiti paviršių paruošimo įrankiai, tinko medžiagos, paaukštinimo ir kitos priemonės.
Papildoma informacija: tinkuotojo padėjėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos reikalavimais, tvarios statybos principais. Jam svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, fizinė ištvermė, gebėjimas dirbti komandoje. Tinkuotojo padėjėjo veikla koordinuojama ir prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojo. Tinkuotojo padėjėjas pagal nurodymus atlieka paprastus veiksmus ir operacijas, padedant ir prižiūrint aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui, atlikdamas užduotis naudojasi rašytine ir žodine informacija, teikia grįžtamąjį ryšį. Įgiję šią kvalifikaciją asmenys galės dirbti statybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.