Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pasaulio politika ir ekonomika (anglų k. - World Politics and Economy)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai/moduliai:

Politinės sistemos ir institucijos; ES politika; Viešosios politikos procesas; Lyginamoji politika; Tarptautinė ekonomika; Tarptautinių santykių teorija; Mikroekonomika; Makroekonomika; Politinė sociologija; Tarptautinė verslo ekonomika; Integracijos ekonomika; Ekonominių teorijų istorija; Politikos analizė; Kiekybiniai tyrimų metodai; Kokybiniai tyrimų metodai; Finansų rinkos ir krizės; Pinigai ir bankininkystė.
Studijų programoje numatomą kvalifikacinę praktiką ( 8 savaičių trukmės) studentai atliks įvairiose tarptautinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, valstybinėse institucijose, nacionalinių valstybių ir tarptautinių organizacijų diplomatinėse ir konsulinėse atstovybėse, žiniasklaidos priemonėse ir kitur.
Programos absolventai galės dirbti Lietuvos ir užsienio valstybių viešojo sektoriaus institucijose, nacionalinių valstybių ambasadose, konsulinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, ES ir kitų tarptautinių organizacijų institucijose ir atstovybėse, privataus sektoriaus, taip pat žiniasklaidos ir kitose viešojo informavimo priemonėse, privačiose ir valstybinėse verslo organizavimo įmonėse, bankuose, vyriausybinėse institucijose, kurios formuoja makroekonominę politiką, rengia ekonominės politikos projektus, dirbti politiniais ar ekonominiais patarėjais ar apžvalgininkais