Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Genetika (anglų k. - Genetics)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicina

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicina

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Profesinės studijos

Studijų pakopa

Profesinės studijos (rezidentūros)

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gydytojas genetikas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Nėra duomenų

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Rezidentūros pažymėjimas, 8325

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

264
Nuolatinė, -, -

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

7330GX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7580912

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

Nėra duomenų
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Nėra duomenų