Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Gydytojas genetikas

Pavadinimas anglų kalba

Physician Geneticist

Valstybinis kodas

PROFKVAL01259

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VII

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

7

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Nėra duomenų