Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Auklės mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540922

Valstybinis kodas

330092201

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Auklė, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Auklės rengimo standartas, S314303

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Auklė, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2553

Programos apimtis kreditais

110
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimosios auklės teoriniuose užsiėmimuose mokomos menų ir meninės raiškos, ikimokyklinės pedagogikos, ikimokyklinio ugdymo metodikos, šeimos ir teisės pagrindų, ikimokyklinių vaikų įstaigų veiklos organizavimo, vaiko psichologijos, vaiko sveikatos ir sanitarijos, vaiko fiziologijos ir slaugos, maisto ruošimo technologijos, vaiko parengimo mokyklai, buities kultūros, rankdarbių, vaikų meninio ir fizinio ugdymo.
Praktinis mokymas vyksta vaikų darželiuose, vaikų ir kūdikių namuose, šeimose. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami vaikų slaugos, priežiūros ir ugdymo gebėjimai.
Auklės mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.