Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Auklė, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Child minder

Valstybinis kodas

P185401

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-03

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: vaiko priežiūra ir auklėjimas šeimose.
Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, maitinimo priemonės, žaidimų ir kitos priemonės.
Tipinės darbo sąlygos: individualus darbas.
Papildoma informacija: auklė dirbdama vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkymo reikalavimais ir bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo nuostatų. Dirbama su vaiku individualiai ir grupėje. Kvalifikaciją įgiję asmenys galės vykdyti individualią veiklą.
Pagrindinius kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Užtikrinti prižiūrimo vaiko gyvybę ir sveikatos apsaugą.
2. Tvarkyti vaiko fizinę aplinką.
3. Tenkinti vaiko fizinius poreikius.
4. Padėti apginti vaiko teises ir įtvirtinti pareigas šeimoje.
5. Saugoti ir stiprinti vaiko sveikatą.
6. Atpažinti dažnesnių vaiko ligų simptomus ir suteikti pirmąją medicinos pagalbą.
7. Slaugyti sergantį vaiką.
8. Formuoti vaiko savitarnos ir savitvarkos įgūdžius.
9. Formuoti vaiko higienos įgūdžius pagal vaiko amžių.
10. Formuoti vaiko elgesio prie stalo etiketą.
11. Lavinti vaiko smulkiąją motoriką.
12. Ugdyti vaiko bendravimo įgūdžius.
13. Mokyti vaiką saugaus elgesio gatvėje ir gamtoje.
14. Nustatyti mėgstamus vaiko žaidimus.
15. Žaisti kartu su vaiku.
16. Parinkti vaiko žaidimams tinkamas priemones ir aplinką.
Specializacijos „Specialiųjų poreikių turinčio vaiko priežiūra“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Pritaikyti aplinką specialiuosius poreikius turinčiam vaikui.
2. Pritaikyti dienos ritmą specialiuosius poreikius turinčiam vaikui.
3. Lavinti specialiuosius poreikius turinčio vaiko asmeninius ir socialinius įgūdžius.
4. Prižiūrėti specialiųjų poreikių vaiką.
Specializacijos „Kūdikio priežiūra“ kvalifikacijos vienetus sudarančios kompetencijos:
1. Užtikrinti kūdikio higieną.
2. Maitinti kūdikį.
3. Laikytis kūdikio dienos ritmo.