Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Metalo menas ir juvelyrika (anglų k. - Metal Art and Jewelry)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Menai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Telsiu_f_Metalo_menas_juvelyrika_B_2013.pdf

Valstybinis kodas

6121PX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450210

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Metalo meno I pakopos studijų programa apima meninę juvelyriką, mažąją plastiką, medalininkystę, meninę kalvystę ir architektūrinę metalo plastiką. Joje plėtojamos šiuolaikinio tarpdisciplininio ir konceptualiojo meno formos. Programoje studijuojami 52 dalykai. Pirmame ir antrame kurse suteikiami akademiniai pagrindai: teorinės žinios, praktiniai vizualinės ir skaitmeninės raiškos gebėjimai, meninio metalo apdirbimo įgūdžiai. Trečiame ir ketvirtame kurse plėtojama kūryba individualiai pasirinktomis kryptimis, gilinamas šiuolaikinės kultūros pažinimas, suteikiami verslumo ir teisės pagrindai. Pagrindiniai specialybės studijų dalykai yra Medžiagos ir technologijos, Metalo plastika, Vizualinė raiška, Šiuolaikinis Lietuvos metalo menas, Baigiamasis darbas. Svarbiausi universitetiniai dalykai yra Dailė ir architektūra, Meno filosofija, Šiuolaikinė kultūra ir menas, Meno vadyba, Vaizdo antropologija. Pasirenkamieji dalykai sudaro galimybes gilintis norima profesine linkme. Studijų metu atliekamos trys praktikos: Praktika - paveldas, pleneras (160 val.), Praktika - gamybinė (160 val.) ir Praktika - kūrybinė (160 val.).