Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Metalo menas ir juvelyrika (anglų k. - Metal Art and Jewelry)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Menai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450210

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas - išugdyti išsilavinusias asmenybes, imlias menui, mokslui ir kultūrai, formuoti jų kūrybinį mąstymą, suteikti retų specialybių - meninės juvelyrikos ir metalo meno - žinių ir praktinių įgūdžių, įgalinančių reikštis aukščiausios prabos meninėje kūryboje Lietuvoje ir pasaulyje.
Metalo menas ir juvelyrika – Lietuvoje vienintelė bakalauro studijų programa, ugdanti šiuolaikinės juvelyrikos, medalių, mažosios, skulptūrinės ir architektūrinės metalo plastikos kūrėjus. Ji vykdoma Telšių fakultete. Kartu su bendrosiomis kompetencijomis suteikiama žinių apie pasaulio dailės paveldą, šiuolaikinius meno ir kultūros procesus, ekonomiką ir verslumą. Specialybės užsiėmimai apima teorinį ir praktinį kūrybos pažinimą: vizualioji raiška, juvelyrikos, medalių, įvairių kalvystės, šiuolaikinių metalo meno objektų projektavimas ir įgyvendinimas grindžiamas konceptualumo ir manualinės kūrybos jungtimi. Į kūrybines industrijas vis labiau integruojantis skaitmeninių technologijų naujovėms, šiose metalo meno ir juvelyrikos studijose ieškoma balanso su gilias tradicijas ir unikalią vertę turinčiomis klasikinėmis technologijomis. Studijų programa vykdo nacionalines ir tarptautines kūrybines dirbtuves, rengia parodas, kūrybos pristatymus regionuose, prestižinėse erdvėse Lietuvoje ir svetur, studentai, absolventai ir dėstytojai dalyvauja tarptautiniuose projektuose, yra pelnę apdovanojimų ir pripažinimą.
Absolventai, įgiję dailės bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali vykdyti individualią ir komandinę kūrybinę veiklą profesionaliosios juvelyrikos, meninės kalvystės, skulptūros, medalininkystės dirbtuvėse, dirbti specialistais panašaus profilio įmonėse, steigti savo įmones, dirbti privačiose ir valstybinėse kultūros institucijose, inicijuoti ir vykdyti meno projektus, tęsti studijas antroje universitetinių studijų pakopoje.