Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Motoristo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3541041

Valstybinis kodas

P42104107

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Motoristas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Motoristas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-26

Programos moduliai

20279

Programos apimtis kreditais

60
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Motoristo modulinė profesinio mokymo programa yra skirta parengti profesionalų motoristą ją sudaro 3 – privalomieji moduliai. Saugus darbas laive ir sauga. Jūrų laivų mašinų priežiūra. Jūrų laivų pagalbinių mechanizmų ir sistemų priežiūra. Taip pat – 1 privalomai pasirenkamas modulis. Žmonių gyvybės išsaugojimas” SOLAS 74, saugos sąmoningumo ugdymas jūrininkams dalyvaujantiems laivo apsaugos užtikrinime. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: išgyvenimas jūroje, gaisrų kilimo rizika, nelaimingi atsitikimai, jūros aplinkos teršimo prevencija, avarijų laive likvidavimas, darbo sauga ir tvarka, žmonių tarpusavio ir darbo santykiai laive, nuovargio poveikis ir kontrolė. Gebėjimas budėti mašinų skyriuje, palaikyti katilinėje tinkamą vandens lygį ir tinkamą garo slėgį. Tinkamai eksploatuoti avarinę įrangą ir taikyti avarines procedūras. Prižiūrėti vidaus degimo variklius. Prižiūrėti pagalbinius mechanizmus. Prižiūrėti laivų sistemas. Priimti ir perpumpuoti kurą bei tepalus.