Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Motoristas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Motorman

Valstybinis kodas

PROFKVAL01854

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2019-02-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Veiklos objektas: pagalbinio lygmens jūrų laivų mašinų priežiūros funkcijų atlikimas jūrų laivuose.
Veiklos uždaviniai: 1) prižiūrėti laivų mašinų skyriaus įrangą; 2) eksploatuoti garo katilus ir kitus laivo mašinų skyriaus įrenginius; 3) naudoti priešgaisrinę įrangą mašinų skyriuje.
Darbo sąlygos: darbas reikalauja fizinės ištvermės; dirbama pamainomis, laive; darbo metu privaloma dėvėti specialiuosius darbo drabužius.
Ypatingi reikalavimai sveikatai: privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.
Darbo priemonės: mašinų skyriaus mechanizmai ir įranga, įrankiai, ryšio priemonės, pavojaus signalų sistemos, priešgaisrinė įranga ir priemonės.
Papildoma informacija: įgiję motoristo kvalifikaciją ir gavę Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka išduotą motoristo kompetencijos liudijimą, asmenys galės dirbti motoristu laive ir budėti laivo mašinų skyriuje.